HET TANKSTATION VAN DE TOEKOMST

Detail laadstation van de toekomst

Dé uitdaging van de automotive toekomst is rijden op lokaal opgewekte groene stroom. Maar hoe doe je dat en hoe sla je het op? Groene stroom van windmolens? Veel mensen moeten er niet aan denken. Wingardium Energy ontwikkelt een groen tankstation voor batterij én waterstof elektrische voertuigen dat mooi in het landschap past. Aan het woord: Ludo Loyens, één van de drijvende krachten achter Wingardium Energy.

HOE ZIET HET TANKSTATION ER UIT?

De kern van een waterstof tankstation bestaat uit de Cyclone windturbine. Dit type turbine heeft een verticale-as en kan op lagere hoogtes werken dan de traditionele windmolens. De constructie van de Cyclone is zo ontworpen dat de ruimte onder de turbine optimaal gebruikt kan worden als tankstrook voor voertuigen.

cyclone tankstation met waterstof productie 05 1

HYDRAULISCH OPSLAGSYSTEEM

De productie en opslag van energie loopt vrijwel per definitie niet synchroon. Met andere woorden: er moet dus energie worden opgeslagen. De Cyclone heeft daarvoor een hydraulisch opslagsysteem .

Dankzij dit hydraulische opslagsysteem kan de Cyclone een constant vermogen leveren, zelfs als er voor een beperkte tijd sprake is van verminderde of geen productie door gebrek aan wind.

Deze hydraulische opslag is de belangrijkste energiebron voor het waterstofelektrolyse-systeem. Met dit systeem wordt waterstof gemaakt én opgeslagen. De stroom die nodig is voor de elektrolyse wordt vooral opgewekt met windenergie. Pas als de stroom uit de hydraulische opslag op is, wordt het elektriciteitsnetwerk aangesproken. Zo kan gegarandeerd worden dat er altijd energie kan worden geleverd.

cyclone tankstation met waterstof productie 04

LOKAAL EN SCHOON

Voor het watercomponent kiezen we ervoor om de hulpbronnen te gebruiken die de natuur ons geeft. Dat is voornamelijk regenwater die we ter plekke opvangen. Omdat de waterstof afkomstig is van lokale bronnen én lokaal wordt opgeslagen, is er nauwelijks sprake van transportverlies.

cyclone tankstation met waterstof productie 02

ÉN ÉN

Een bouwwerk dat lang meemoet, moet dan ook voorbereid zijn op de lange termijn. Het aantal batterij elektrische auto’s stijgt hard, maar ook waterstof is bezig aan een sterke opmars.

Het tankstation wordt daarom uitgerust met snelladers én waterstofvulpunten. Deze laadzuilen worden geplaatst onder een carport. Met in de laadzuilen in gebouwde batterijen kunnen voertuigen snel worden opgeladen, terwijl het station maar een beperkte stroomaansluiting nodig heeft.

Categorie

Over de auteur

Ludo Loyens

Ludo Loyens is zaakvoerder bij Wingardium Energy.  Wingardium Energy distribueert de verticale-as windturbines van Kohilo wind en werkt concepten uit rond groene stroom om in het dagelijkse leven te gebruiken.

LinkedInhomepage