Missie

Elektrisch rijden vraagt om een maatschappelijke gedragsverandering. E-xpeditie.nl is geboeid door dit proces en wil dit actief volgen. Met actief volgen wordt bedoeld: proefondervindelijk zaken ervaren door zelf projecten te initiëren of er in te participeren.

E-xpeditie.nl wil midden in de praktijk staan en een actieve bijdrage leveren aan deze transitie. Dat doen we door onze kennis beschikbaar te stellen voor werkgevers, dealers, importeurs, leasemaatschappijen, energieleveranciers en alle andere soorten bedrijven die geraakt worden door de overstap naar elektrisch rijden.