ontwikkeling elektrische auto's

Ons land mag dan in een intelligente quarantaine zijn, de automotive sector heeft toch kans gezien om maart 2020 bijna 3.900 elektrische auto's op kenteken te zetten. Er zijn nu 116.148 BEV's (batterij elektrische auto's) geregistreerd. De plug in hybride (PHEV) is bezig aan een voorzichtige come back: de daling die in 2019 is ingezet is omgebogen in een stijging: er zijn nu 97.553 PHEV's, wat meer is dan er eind 2018 waren geregistreerd. 

evs cijfers maart 2020

Afb. ontwikkeling geregistreerde elektrische auto's - bron: RVO

Wat opvalt aan de grafiek is dat deze een scherpe knik vertoont eind 2019/begin 2020. Een vergelijkbare knik is er bij elke jaarwisseling, het verschil is dat de knik nu veel heftiger is. Dat heeft alles te maken met de wijziging in de fiscale bijtelling: die verdubbelde van 4% naar 8%. In december 2019 werden meer dan 23.000 elektrische auto's op kenteken gezet. Duidelijk is wel dat wat er in 'Den Haag' wordt beslist uiteindelijk bepalend is voor wat er in de showroom gebeurt.

Procentueel neemt het aantal elektrische auto's toe, zoals het volgende staatje laat zien:

wagenpark nl 2019

Afbeelding met toelichting:

Wagenpark = alle personenauto's in Nederland
BEV= Battery Electric Vehicles
EV = alle elektrische personenauto's inclusief PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle)

Procentueel neemt het aantal EV's toe, maar in absolute aantallen komt het anders over:

Het totale wagenpark nam van 2017 tot en met 2019 toe met 307.610 stuks (ICE+EV). Daarvan waren er 86.000 volledig elektrisch (BEV). Het aantal waterstofauto's (maart 2020: 245) mag je verwaarlozen.

Mijn conclusie

Het is mooi dat de verkoop van elektrisch flink stijgt. Maar zolang er elk jaar nog 4 keer zoveel ICE wordt verkocht - met een verwachte gemiddelde levensduur van meer dan 17 jaar - gaat het nog wel even duren voordat de lucht net zo schoon is als tijdens de coronacrisis. Misschien is het zelfs wel tijd voor drastische maatregelen. Elke elektrische auto die nu op de markt is, heeft een autonome actieradius waarmee je zo over de landsgrens heen gaat. Waarom wordt de verkoop van een ICE-auto niet gewoon verboden? En meer realistisch: het aantal EV's als percentage van het totale wagenpark is nog erg minimaal. Moet minister Wiebes misschien de uitrol van de fiscale bijtelling met een paar jaar vertragen?

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen