Oscar Roelofs is naast strategisch adviseur bij Gloed Communicatie ook mobiliteitsregisseur in de Stedendriehoek en een warm pleitbezorger van slim reizen.  Het verbeteren van mobiliteit zit dus in zijn genen.  Als het aan hem ligt krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen een broertje: maatschappelijk verantwoord reizen.
 
Wat is jouw visie op de huidige mobiliteit?
‘Nu wij in Nederland langzaam maar zeker uit de crisis geraken en de economie weer groeit, zie je ook de files weer in aantal en lengte toenemen. Dus het fileprobleem groeit, ondanks alle investeringen. Je merkt dat het hele wegennet kwetsbaar wordt. Daarnaast blijft, met de komst van nieuwe typen elektrische fietsen en e-bikes, de fietspadinfrastructuur technisch achter. Er ontstaan daar nieuwe problemen.’

Hoe los je dat op?

‘In ieder geval niet door alleen nog maar meer in de infrastructuur te investeren. Er komt steeds meer slimme technologie en slimme reisinformatie beschikbaar die de doorstroming van verkeer helpt te optimaliseren. Dat helpt allemaal. Maar je lost het pas op echt op door een gedragsverandering. Die moet je koppelen aan duurzaamheid, vitaliteit, gezondheid en productiviteit. Wij bewegen met z’n allen te weinig en zitten te veel. Voor een hele grote groep mensen is gemakkelijk winst te behalen, mits ze hun gedrag veranderen.’

Hoe verander je dat gedrag?

‘Door reizen zo gemakkelijk en slim mogelijk te maken. En je moet mensen verleiden. Eerst met een tijdelijk financieel aanbod zodat mensen er gebruik van maken. Dan gaan ze vanzelf ervaren dat die manier van reizen energie geeft in plaats van kost. Ze worden er blijer en gezonder van. En dan veranderen ze hun gedrag wel, binnen één of twee generaties. Mensen komen in beweging door de vijf G’s: geld, gezondheid, gemak, genieten en geloof. ’

Wat is jouw ideale toekomstbeeld?

‘Op het moment dat de zelfsturende elektrische auto er komt dan veranderen werk- en reistijd. Dat is een geheel nieuwe dimensie. Ik geloof niet dat iemand daarvan al de consequenties helemaal kan overzien. Er moet een nieuwe norm komen voor sociaal maatschappelijk verantwoord reizen. Zowel als het gaat om een dagje uit, dus vrijetijdsreizen, om het dagelijks boodschappen doen of sporten of woon-werk verkeer. Iedere keer moeten we dan bewust nadenken over wat de meest verantwoorde manier van reizen is, dus duurzaam, kostenefficiënt, gezond vitaal en schoon. In mijn ideale beeld krijgt dan iedereen een mobiliteitspasje waarmee je op maat kunt reizen. Dat kan per trein, auto, bus, taxi of OV-fiets. Dat pasje is slim gekoppeld aan de werkkostenregeling van jouw werkgever. Ik ben ervan overtuigd dat dit op termijn gaat gebeuren. Mits de mensen hun gedrag veranderen.’

Hoe pak je dat concreet aan?

‘Door een kleinschalige integrale aanpak. Waarbij overheid, onderwijs en het bedrijfsleven goed samenwerken. In de praktijk blijkt dat de meest succesvolle aanpak.  Mits het voor het publiek in hun eigen omgeving gebeurt. Dan lopen mensen namelijk harder. Er moeten dus programma’s komen waarbij werkgevers, overheden en publiek slim bij elkaar worden gebracht.’
‘Je ziet nu al dat bewoners en de grote steden en jongeren tegenwoordig niet meer zoveel om de heilige koe, de auto, geven. Ze hebben meer behoefte aan flexibiliteit zodat ze eenvoudig van A naar B kunnen komen. Als je daar de vitaliteit aan koppelt dan krijg je veel bewustere keuzes. Als iedereen dat voor ogen houdt en daar optimaal naar handelt dan krijg je veel meer flexibiliteit in het vervoer.’

‘Ik denk dat er in de toekomst verschillen ontstaan tussen steden, omdat die verstopt raken, en landelijk gebied omdat daar de afstanden wat groter zijn en het OV minder wordt. Maar als mensen in die gebieden wennen aan een slimme en praktische mobiliteitskaart en het delen van auto’s gewoner wordt, dan verwacht ik dat het aantal autobezitters terug loopt.’

Geloof jij in elektrisch rijden?

‘Ja, uiteindelijk wel. Dat is wel mijn wens. Zeker in combinatie met schone zonne- en windenergie. En wanneer alle voertuigen en huizen energieneutraal zijn. En mits het energieoverschot lokaal opgeslagen kan worden. Ik geloof iets minder in de hybride oplossing. Ik wil graag elektrisch rijden, maar dat doe ik op dit moment nog niet. Dat was een financiële afweging. Ik vind de Tesla een fantastische auto, maar de prijs is voor mij te hoog. Tussen Tesla en de rest zit nog niet zo heel veel wat mij aanspreekt. Het zou mooi zijn als er een mooie middenklasser beschikbaar zou komen.’

Waar staan we over 10 jaar?

‘Ik verwacht dat we dan nog niet van het fileprobleem af zijn. We zijn dan nog niet verlost van de fossiele auto’s. Er rijden dan meer elektrische auto’s rond maar er moet nog te veel gebeuren op gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, Europese regelgeving, productie van die auto’s en verzekeringen om over tien jaar al volledig elektrisch te rijden met z’n allen. Misschien gebeurt dat over 15 of 20 jaar. Alleen als de urgentie hoger wordt  gaat er eerder wat gebeuren.’
 
 

Aanmelden nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen