HAN-Automotive werkt aan vernieuwend mobiliteitsconcept:

“Wij onthullen in april het basisconcept van een revolutionair voertuig. Voertuigen die in het gat springen tussen fiets en auto zijn op zich niet uniek, maar ik heb wereldwijd nog nergens een oplossing gezien zoals de onze.” Dat zegt Toin Peters, projectmanager prototyping bij de Automotive opleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN-Automotive).

We spraken Peters tijdens onze e-xpeditie naar duurzame ontwikkelingen in de automotive-industrie. Studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn samengebracht in het project ‘SLIM’ (Streamlined & Light, Intelligent Mobility concept); een ambitieus initiatief van HAN Automotive Research om een nieuw, duurzaam mobiliteitsconcept te ontwikkelen dat het gat opvult tussen de fiets en de personenauto.

Wat is SLIM?

“Duurzame mobiliteit gaat niet alleen om de ontwikkeling van kleine zuinige auto’s en elektrische aandrijving. Het gaat er om structureel na te denken over de vorm die mobiliteit zou kunnen hebben.  En over alternatieven waarbij je energie zo efficiënt mogelijk gebruikt. Als onderwijsinstelling spelen we daarin een rol. We brengen kennis en praktijk, dus studenten én bedrijfsleven, samen in projecten waarbij we de nieuwste technologie op praktische wijze toepassen. SLIM is een project waarin we de mobiliteitsbehoefte, technologische mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen met elkaar verbinden. Daarmee geven we een duurzaam mobiliteitsconcept vorm en inhoud.”

Wat is de motivatie voor dit project?

“Kijk eens goed naar de auto. Daar kun je alles mee, en dat maakt hem juist zo enorm inefficiënt. Je kunt er bijvoorbeeld zeven personen in vervoeren terwijl je er in de praktijk vaak alleen in zit. Je kunt er 200 km/u mee rijden terwijl je dat nooit doet. Het is een vervoermiddel dat meestal stilstaat. De auto is eigenlijk vaak een veel te goed voertuig. We moeten veel meer kijken naar vormen waarbij een vervoermiddel is afgestemd op een specifieke, individuele vervoersbehoefte. Als opleidingsinstituut hebben we een duurzaam alternatief ontworpen voor zowel de fiets als de auto. Het komt tegemoet aan de meeste gebruikerseisen, maar gaat wel veel efficiënter om met energie en ruimte.”

Hoe realiseer je dat slimmere energieverbruik?

“Efficiënt gebruik van de energie in mobiliteit is vooral gebaseerd op luchtweerstand en gewicht. Je hebt een bepaalde hoeveelheid energie nodig om een bepaalde massa in beweging te krijgen en te houden. Ons conceptvoertuig, waarvan we het ontwerp in april presenteren, is vormgegeven op basis van laag gewicht in combinatie met minimale luchtweerstand en frontaaloppervlak. Het resultaat is een energieverbruik dat nog lager is dan er nodig is om een fiets in beweging te krijgen. We discussiëren er over of we er trapondersteuning aan toe moeten voegen om de energie nóg efficiënter te kunnen gebruiken, maar dat stuit soms nog op weerstand.”

Moeten we ons daar dan een ‘Twizy met trappers’ bij voorstellen?

“Dat is nou juist het interessante. Iedereen denkt er meteen iets anders bij. De één roept ‘Twizy’,  de ander roept ‘ligfiets’ of zelfs ‘invalidenwagentje’. Mensen hebben dus de onbewuste behoefte om ergens direct een beheersbaar beeld bij te hebben dat voldoet aan wat ze kennen. Iets is een fiets óf een auto. En daar tussenin is het kennelijk lastig om je een concreet beeld te vormen. Dat geeft precies aan waar het in dit concept om draait: een nieuw licht op mobiliteit. Het is geen auto en het is geen fiets. Het is een andere vorm van mobiliteit, die voldoet aan individuele eisen én voorbereid is op een duurzame toekomst. Kwestie van perceptie. Voor gebruikers is dat nu nog lastig voor te stellen.”

Hoe wil je dat concept dan helder maken?

“Ik ben ervan overtuigd dat je oplossingen moet ontwikkelen en vervolgens ook presenteren en máken. Dat je mensen mee moet laten denken om alle invalshoeken met elkaar te kunnen verbinden. Alleen als je gebruikers op praktisch niveau kennis laat maken met nieuwe ontwikkelingen neem je angst en onwetendheid weg. Een voorbeeld: met onze Faculteit Economie en Management (FEM) hebben we als opleidingsinstituut geïnvesteerd in een elektrische Nissan Leaf als ‘poolauto’ voor medewerkers. Maar ik moest wel een etentje uitloven onder de gebruikers ervan om het gebruik te promoten. Veel mensen staan toch angstig tegenover nieuwe ontwikkelingen. Dat is nu met de nieuwe generatie aan het veranderen.”

Waarin verschilt de nieuwe generatie dan?

“Ik ben van een generatie die is opgegroeid met fossiele brandstoffen. Maar intussen is er een generatie Y ontstaan die ook op een heel andere manier naar de wereld begint te kijken. Waarvoor de auto geen statussymbool meer is. Die minder hecht aan bezit en meer aan gebruiken. Die meer oog heeft voor duurzame oplossingen en vooral: die gewend is om alle informatie altijd en overal bij zich te hebben. En vooral dat laatste zal bepalend zijn bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Big Data staat aan de basis van nieuwe mobiliteitsconcepten.” 

Hoe speelt Big Data daar een rol in?

“De volgende stap zal een app zijn waarmee je op elke gewenste plaats en tijd direct aan je individuele vervoersbehoefte kunt voldoen. Je geeft je bestemming in en de app dirigeert je direct naar het meest efficiënte en op dat moment beschikbare vervoermiddel. Of dat nou een fiets, de bus of een zelfrijdende auto is. De zelflerende ‘Big Data’- app analyseert jouw vervoersbehoefte, de infrastructuur en het aanbod, en biedt je dus altijd een oplossing individueel op maat aan. In het kader van SLIM bestuderen we hoe we bestaande technologie kunnen inzetten om zo efficiënt mogelijk met mobiliteit om te gaan.”  

En oplossingen van autofabrikanten?

“Autofabrikanten zijn ook bezig met oplossingen. Maar dat zijn gewoon weer kleine auto’s. Verschillende wereldwijde ontwikkelingen maken juist compleet nieuwe concepten noodzakelijk. Uiteraard is het energieverbruik cruciaal. Maar naast stijgende fossiele brandstofprijzen spelen ook andere factoren een rol. De verwachting is dat in 2050 maar liefst 70% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Dat gaat ook steeds hogere eisen stellen aan de fysieke ruimte die vervoermiddelen innemen; zowel op de weg als in parkeerruimte. Het SLIM-project speelt in op de toekomstige rol van mobiliteit. We brengen alle invalshoeken samen om een innovatief elektrisch voertuig te ontwikkelen dat ook straks voldoet aan alle eisen. En dat kan worden gebouwd met de mogelijkheden en kennis die we nu hebben.”

Presentatie op minisymposium

Op dinsdag 12 april wordt het SLIM-concept van de HAN-Automotive opleiding gepresenteerd op het minisymposium ‘Spring mee in het gat tussen auto en fiets!’ Verschillende sprekers, van onder meer de HAN, TU Delft en Stichting Natuur en Milieu, geven tijdens dit minisymposium hun visie op de huidige stand van zaken en de toekomst van mobiliteit.

Events

15/16 mei 2020

logo h2 challenge fc

22-26 juni 2020

thumb nieuwe header hansa cannonball run 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form