Carola Houtekamer schreef in NRC het artikel ‘Zo raakte Europa verslaafd aan de diesel’. In haar artikel beschrijft ze dat de dieselmotor slecht is voor onze gezondheid door een fors hogere uitstoot fijnstof en stikstofoxiden. Ze beschrijft ook hoe het komt dat de dieselmotor in Europa in korte tijd een marktaandeel van 41% wist te krijgen. In Nederland is het marktaandeel overigens 18%. Ook in Amerika is de diesel veel minder aangeslagen. Arjan de Putter, grondlegger van e-xpeditie.nl, geeft zijn visie op het artikel.

Succesfactoren

Wat kunnen we leren van het verleden na lezing van haar artikel? De diesel dankte zijn forse marktaandeel aan de volgende succesfactoren:

 • Lage brandstofprijs
 • Hogere prestaties
 • Efficiency (lager verbruik)
 • Klimaatdoelstellingen als norm, die leiden tot
  • Miljardeninvesteringen
  • Beschermend beleid
  • Gunstig fiscaal regime

Kansen voor elektrisch? We lopen de succesfactoren van de diesel even punt voor punt af:

Lage brandstofprijs

Een kilowattuur (kWh) uit het eigen stopcontact kost de consument ongeveer € 0,22. Daarmee kom je afhankelijk van de auto 5 tot 6 kilometer ver. Omgerekend is dat ongeveer 4 cent per kilometer. Ter vergelijking: een auto die gemiddeld 21 kilometer op een liter diesel (à € 1,05) aflegt heeft een kilometerprijs van 5 cent.

Het leuke van elektriciteit is dat er verschillende tarieven zijn. Bij laadpalen moet eerst de investering op de laadstations worden terugverdiend. Daar betaal je méér voor een kWh. Als je oplaadt bij een grootverbruiker van stroom (jouw werkgever?) dan kost dat diezelfde kWh misschien maar € 0,07.

Dan zijn er nog verdienmodellen waar je helemaal niets betaalt voor de stroom: Tesla-rijders kunnen gratis tanken bij de Super Chargers. Bij Fastned kun je een vast bedrag betalen (€ 99 per maand) waarvoor je ongelimiteerd je auto mag volladen. Experts voorzien dat de stroomprijzen als gevolg van een overaanbod van zonne-energie in de toekomst verder dalen.

Kortom: deze succesfactor is te benutten.

Hogere prestaties

Een Tesla Model S met het performance-pakket accelereert sneller dan een conventionele supercar. Vriend en vijand zijn het er over eens dat elektrisch rijden comfortabeler is dan rijden met een plof-motor.

Hier maken we weinig woorden aan vuil: deze succesfactor gaat op voor de electric vehicle (EV).

Toenemende efficiency

Alle concepten EV hebben een stroomverbruik dat heel dicht bij elkaar in de buurt ligt. Theoretisch kan er efficiencywinst geboekt worden op de volgende terreinen:

 • Zuinigere elektromotor
 • Minder wrijvingsweerstand in de aandrijflijn
 • Minder massa

Ten aanzien van motoren die zuiniger zijn en met minder weerstand in de aandrijflijn verwacht ik zelf geen enorme vooruitgang. Wèl op het gebied van gewichtsverlies. Hoe minder kilo’s moeten worden versneld, hoe minder energie er nodig is.

Ik voorzie twee grote factoren op het gebied van gewichtsreductie:

 1. Accu’s met een hogere capaciteit per kilo (waardoor er minder kilo’s nodig zijn) en
 2. Aanpassing van het concept auto: een toenemend gebruik van een auto die is afgestemd op jouw specifieke vervoersbehoefte op een specifiek moment.

De laatste licht ik toe. Als je enkel jezelf vervoert plus een laptoptas (ofwel: woon-werk) kun je prima met een kleine auto op pad. Experts verwachten technologische ontwikkelingen (zelfrijdende auto’s ) die leiden tot een toename van autodelen.

 Mijn mening: deze succesfactor gaat in de toekomst gelden voor de EV.

Klimaatdoelstellingen als norm

Een verdere aanscherping van klimaatdoelen leidt tot het uit de markt drukken van verbrandingsmotoren. Deze motoren zijn al jaren uitontwikkeld. De dieselmotor stoot nog net zo veel NOx uit als 20 jaar geleden.

Mijn mening: deze succesfactor gaat de EV helpen.

Miljardeninvesteringen

De automobielindustrie heeft miljarden geïnvesteerd in oude technologie. Deze investeringen zullen niet zonder meer worden afgeschreven. Voor de grootschalige productie van elektrische auto’s èn de benodigde batterijen moet eveneens fors worden geïnvesteerd.

Ik denk dat er een taai gevecht ontstaat tussen oude technologie en nieuwe technologie. Zo zorgt de lage olieprijs ervoor dat het prijsverschil tussen diesel- of elektrisch rijden gerust klein mag worden genoemd. Een elektrische auto kost nu nog vele duizenden euro’s meer dan een conventionele auto. De ironie is dat als de EV-industrie groot is, de investeringen in deze industrie andere nog nieuwere technologieën zal frustreren.

Mijn mening: voorlopig profiteert de EV nog niet van deze succesfactor.

Beschermend beleid

Landen voerden in het verleden beleid dat de dieselmotor in bescherming nam. Dat gebeurde om economische redenen. In landen waar veel auto’s werden geproduceerd rijden nu veel diesels rond. Om dat door te trekken op de elektrische auto: komt er beschermend beleid voor elektrische auto’s als veel landen elektrische auto’s gaan produceren? Dat lijkt me om meerdere redenen onwaarschijnlijk. Dat komt door de grotere rol van Europa op het gebied van beleid. Anderzijds hoeft de elektrische auto niet in bescherming te worden genomen.

Mijn mening: de EV heeft deze succesfactor niet nodig.

Gunstig fiscaal regime

In Nederland wordt de Tesla Model S overduidelijk besteld vanwege fiscale redenen. De berijder is per jaar vele duizenden euro’s minder kwijt aan bijtelling. Die bijtelling bouwt inmiddels geleidelijk af. De Nederlandse overheid heeft er voor gezorgd dat er in Nederland fors minder diesels (18%) rondrijden dan in de rest van Europa (41%).

Mijn mening: deze succesfactor wordt al benut door de EV.

Resumé

Van de 7 succesfactoren gaan er 5 op voor de EV. Eén lijkt mij niet van toepassing (beschermend beleid) en een andere werkt (miljardeninvesteringen in oude technologie) op dit moment nog contraproductief.

In de korte tijd dat we nu bezig zijn met e-xpeditie.nl merken we dat vrijwel alle experts de elektrische auto helemaal zien zitten. Paul de Vries spreekt zich uit tegen de elektrische auto. De redenen die hij noemt zijn ook de redenen waarom de consument nog niet om is: zij vinden de elektrische auto nog te duur en het laden te omslachtig.

En ik zelf? Ik denk dat we nog maar aan het begin van de transitie staan. Ik zie drie trends:

 1. Doorbraak elektrisch rijden vanaf 2018 met de komst van middenklasse auto’s;
 2. De zelfrijdende auto zorgt voor een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer;
 3. Er komen autoconcepten die veel meer toegesneden zijn op de specifieke vervoersbehoefte op een specifiek moment.

Events

15/16 mei 2020

logo h2 challenge fc

22-26 juni 2020

thumb nieuwe header hansa cannonball run 2020

Aanmelden nieuwsbrief

Please enable the javascript to submit this form