Wie gaat er mee op E-xpeditie met WaterstofWerkt?!

Rijden op waterstof is nog niet zo wijd verspreid in Nederland, maar er staat wat te gebeuren.

E-xpeditie.nl is een internet platform dat schrijft over de transitie naar elektrisch rijden

WaterstofWerkt.nl is een initiatief dat een boost wil geven aan het rijden op waterstof door zowel het aantal berijders als het aantal tankstations in Nederland te vergroten.

Deze twee koplopers in duurzame mobiliteit organiseren op 29 en 30 september 2017 de 24-uurs Waterstof Challenge (#24HC). Start: A1 Bedrijventerrein Deventer.

In die 24 uur willen wij met de deelnemers de mogelijkheden en beperkingen van rijden en tanken op waterstof onderzoeken en de opgedane kennis delen. Teams van 3 a 4 personen rijden met een eigen plan Europa in waarmee zoveel mogelijk punten worden gescoord. Er worden onder andere punten toegekend voor het # verreden kilometers, # bezochte landen, # aantal bezochte vulstations, en efficiency.

Mocht je vragen hebben, neem dan vooral contact op met

Arjan de Putter,

E-xpeditie.

arjan@e-xpeditie.nl

Bastiaan du Pré,

Waterstofwerkt.nl

info@waterstofwerkt.nl

 

Aanmelden?